Několik slov o mně

Vystudoval jsem SOŠ veterinární v Českých Budějovicích a poté Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně.  Z problematiky malých zvířat jsem dále absolvoval například workshop osteosyntézy v Berlíně a mnoho seminářů z oblasti interní medicíny a chirurgie. V oblasti velkých zvířat pak inseminační kurz, podkovářský kurz a kurz úpravy paznehtů. Krom velkých a malých zvířat se zajímám o exotické ptactvo, vědomosti jsem čerpal na několikaměsíční stáži u MVDr. Tukače v Brně.

Po několikaleté praxi na veterinární klinice působím jako soukromý veterinární lékař, zejména v oblasti Klatov a okolí. Mým cílem je poskytnout komplexní a spolehlivou péči podle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Spolupracuji s veterinární klinikou Koldinova.

Ve volném čase se věnuji kynologii, zejména výcviku ohařů. Mezi mé další koníčky patří včelařství, myslivost a sportovní střelba.

Těším se na setkání